fbpx

Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
  osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
  pośrednictwem serwisu internetowego www.optykexpert.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług
  w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
  RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  II. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest F.H.U. Optyk Expert
  S.C. A. Podgórski, K. Podgórski, adres: ul. Kościuszki 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
  NIP: 8711672086, , adres poczty elektronicznej: kontakt@optykexpert.pl (dalej:
  Administrator).
  III. Cel zbierania danych osobowych
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • zapewnienie dostępu do naszych usług i produktów
 • rejestracji wizyt w placówkach administratora.
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego
  otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty Administratora,
 • marketingu, remarketingu, afiliacji,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • windykacji należności,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo
  skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
  IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
  urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
  V. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
  przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
  odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
  W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
  okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
  przepis szczególny nie stanowi inaczej).
  VI. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
  Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
  Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi
  kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego (EOG).
  VII. Prawa Użytkowników
 3. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
  cofnięciem).
 4. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@optykexpert.pl.
 5. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie
  w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 6. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
  VIII. Pliki cookies
 7. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i
  podmiotów zewnętrznych.
 8. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
  celom statystycznym.
 9. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
  ustawieniach przeglądarki.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 10. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak,
  że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 11. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
  personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
  X. Postanowienia końcowe
 12. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
  prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 13. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
  w Serwisie.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
  przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.